Βάπτιση

Βάπτιση Μαριτίνα

Βάπτιση Μανώλής

Βάπτιση Κωνσταντίνος

Βάπτιση Ειρήνη – Μαργαρίτα

Βάπτιση Εμμανουήλ

Web Design by: J. Christodoulou