Βάπτιση

Βάπτιση Ευαγγελία

Βάπτιση Μάρτζορι

Βάπτιση Μαρία – Νταβίνα

Βάπτιση Στυλιανός – Αθανάσιος

Βάπτιση

Web Design by: J. Christodoulou